ÇÖZÜMLÜ LİNEER CEBİR  PROBLEMLERİ

 

 

BÖLÜM 1.

LİNEER DENKLEMLER VE MATRİSLER

 

1.      LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ

2.      LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİN MATRİSLERLE İFADE EDİLMESİ

3.      BÖLÜMLENMİŞ MATRİSLER

4.      TEKİL OLMAYAN MATRİSLER

5.      LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TERS MATRİSLERİN ROLÜ

6.      BASAMAK FORMDA MATRİSLER

7.      HOMOJEN SİSTEMLER

8.      LU ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMİ

 

 

BÖLÜM 2.

DETERMİNANTLAR

 

1.      İNVERSİYON, DETERMİNANT

2.      DETERMİNANTLARIN ÖZELLİKLERİ

3.      KOFAKTÖR AÇILIMI

4.      BİR MATRİSİN TERSİ

5.      CRAMER KURALI

 

 

BÖLÜM 3. REEL VEKTÖR UZAYLARI

1.      DÜZLEMDE VE ÜÇ BOYUTLU UZAYDA VEKTÖRLER

2.      VEKTÖR UZAYLARI

3.      ALT UZAYLAR

4.      LİNEER BAĞIMSIZLIK, LİNEER BAĞIMLILIK

5.      TABAN VE BOYUT

6.      KOORDİNATLAR VE İZOMORFİZMALAR

7.      HOMOJEN SİSTEMLER

8.      RANK

 

 

BÖLÜM 4. LİNEER ÇARPIM UZAYLARI

 

1.      STANDART İÇ ÇARPIM

2.      İÇ ÇARPIM UZAYLARI

3.      GRAM-SCHMIDT SÜRECİ

4.      ORTOGONAL BÜTÜNLEYİCİLER

 

  

BÖLÜM 5.  LİNEER DÖNÜŞÜMLER VE MATRİSLER

 

1.      TANIMLAR VE ÖRNEKLER

2.      BİR LİNEER DÖNÜŞÜMÜN ÇEKİRDEĞİ, DEĞER ARALIĞI

3.      BİR LİNEER DÖNÜŞÜMÜN MATRİSİ

4.      BENZERLİK

 

BÖLÜM 6. ÖZDEĞERLER VE ÖZVEKTÖRLER

1.      KÖŞEGENLEŞTİRME

2.      SİMETRİK MATRİSLERİN KÖŞEGENLEŞTİRİLMESİ

3.      REEL KUADRATİK FORMLAR

 

218    sayfa

 

Fiyatı : 10 YTL

 

İkinci baskı

 

 

 

                                  ÇÖZÜMLÜ YÜKSEK MATEMATİK

                                                    CALCULUS

                                               PROBLEMLERİ   (1)

 

 

1.      SAYILAR

2.      İLK BİLGİLER

3.      LİMİT

4.      SÜREKLİLİK

5.      TÜREV

6.      DİFERANSİYEL KAVRAMI

7.      EKSTREMUM PROBLEMLERİ

8.      BİR FONKSİYONUN SERİYE AÇILIMI

9.      GRAFİK ÇİZİMİ

10.  BELİRSİZ İNTEGRAL

11.  BELİRLİ İNTEGRAL

12.  SAYISAL İNTEGRASYON

13.  ALAN HESABI

14.  ALAN HESABI

15.  DÖNEL CİSİMLERİN HACİMLERİ

16.  DÜZLEMSEL BÖLGELERİN AĞIRLIK MERKEZİ

17.  YAY UZUNLUĞU

18.  DÖNEL YÜZEYLERİN ALAN

19.  GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER

 

252 sayfa

 

Fiyatı : 10 YTL

 

Üçüncü baskı

 

 

 

 

                                 ÇÖZÜMLÜ YÜKSEK MATEMATİK

                                                   CALCULUS

                                             PROBLEMLERİ  (2)

 

 

 

1.                  DİZİLER, SERİLER

2.                  VEKTÖRLER

3.                  VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLAR

4.                  KUTUPSAL KOORDİNATLAR

5.                  PARAMETRİK KOORDİNATLAR

6.                  ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

7.                  ZİNCİR KURALI

8.                  KAPALI FONKSİYONLAR

9.                  İKİ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR İÇİN TAYLOR  SERİSİ

10.              İKİ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDI EKSTREMUM             PROBLEMİ

11.              KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ

12.              GRADYENT, DİVERJANS, ROTASYONEL

13.              DOĞRULTU TÜREVİ

14.              TEĞET DÜZLEM, NORMAL DÜZLEM

15.              İKİ KATLI İNTEGRALLER EĞRİSEL İNTEGRAL

16.              GREEN TEOREMİ

17.              ÜÇ KATLI İNTEGRALLER

18.              YÜZEY İNTEGRALLERİ

19.              STOKES TEOREMİ

20.              DİVERJANS TEOREMİ

21.              İNTEGRAL İŞARETİ ALTINDA TÜREV ALMA, LEIBNITZ KURALI

 

 

329      Sayfa

12.5YTL

Üçüncü baskı
 

 

 

 
İNTEGRAL DENKLEMLER

 

 

1.      VOLTERRA  İNTEGRAL DENKLEMLERİ

2.      TEMEL KAVRAMLAR

3.      LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERLE  VOLTERRA İNTEGRAL DENKLEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.      VOLTERRA İNTEGRAL DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜCÜ ÇEKİRDEĞİ

5.      ARDIŞIK YAKLAŞIMLAR YÖNTEMİ

6.      KONVOLÜSYON TİPİ İNTEGRAL DENKLEMLER

7.      İNTEGRO-DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ YARDIMIYLA ÇÖZÜLMESİ

8.      BİRİNCİ ÇEŞİT VOLTERRA İNTEGRAL DENKLEMLERİ

9.      EULER İNTEGRALLERİ

10.  ABEL PROBLEMİ. ABEL İNTEGRAL DENKLEMİ VE GENELLEŞTİRİLMESİ

11.  KOVOLÜSYON TİPİ BİRİNCİ ÇEŞİT VOLTERRA İNTEGRAL DENKLEMLERİ

12.  LİMİTLERİ (X, +)  OLAN VOLTERRA İNTEGRAL DENKLEMLERİ

 

BÖLÜM 2. FREDHOLM İNTEGRAL DENKLEMLERİ

1.      İKİNCİ ÇEŞİT FREDHOLM DENKLEMLERİ. TEMEL BİLGİLER

2.      FREDHOLM DETERMİNANTLARI YÖNTEMİ

3.      ARDIŞIK ÇEKİRDEKLER. ÇÖZÜCÜ ÇEKİRDEĞİN ARDIŞIK ÇEKİRDEKLER YARDIMIYLA  OLUŞTURULMASI

4.      DEJENERE ÇEKİRDEKLİ İNTEGRAL DENKLEMLER. HAMMERSTEİN TİPİ DENKLEM

5.      KARAKTERİSTİK SAYILAR VE ÖZFONKSİYON

6.      DEJENERE ÇEKİRDEKLİ HOMOJEN İNTEGRAL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

7.      HOMOJEN OLMAYAN SİMETRİK DENKLEMLER

8.      FREDHOLM SEÇENEĞİ

9.      ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN GREEN FONKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI

10.  SINIR DEĞER PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE GREEN FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

11.  BİR PARAMETRE İÇEREN SINIR DEĞER PROBLEMLERİ

12.  TEKİL İNTEGRAL DENKLEMLER

 

BÖLÜM 3.  YAKLAŞIK YÖNTEMLER

1.      İNTEGRAL DENKLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN YAKLAŞIK YÖNTEMLER

2.      ÇEKİRDEĞİN YERİNE DEJENERE BİR ÇEKİRDEK ALINMASI

3.      ARDIŞIK YAKLAŞIMLAR YÖNTEMİ

4.      BUBNOV-GALERKİN YÖNTEMİ

5.      KARAKTERİSTİK SAYILARI BULMAK İÇİN YAKLAŞIK YÖNTEMLER

6.      RİTZ YÖNTEMİ

7.      İZLER YÖNTEMİ

8.      KELLOGG YÖNTEMİ

 

156    Sayfa   

 

 8  YTL

 

 

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

 

 

1.      DİFERANSİYEL DENKLEM

2.      VARLIK TEOREMİ. ARDIŞIK YAKLAŞIMLAR YÖNTEMİ

3.      SERİ YÖNTEMİ

4.      DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

5.      HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

6.      TAM DİFERANSİYEL DENKLEMLER

7.      BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM

8.      BERNOULLİ DİFERANSİYEL DENKLEMİ

9.      RICCATI TİPİ DİFERANSİYEL DENKLEM

10.  LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

11.  CLAİRAUT TİPİ DİFERANSİYEL DENKLEM

12.  LAGRANGE TİPİ DİFERANSİYEL DENKLEM

13.  YÜKSEK MERTEBEDEN SABİT KATSAYILI LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER

14.  EULER TİPİ DİFERANSİYEL DENKLEM

15.  SABİT KATSAYILI LİNEER HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

16.  LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

 

 

204  Sayfa

 

8 YTL

 

 

 

OLASILIK PROBLEMLERİ

 

1.      TEMEL KAVRAMLAR

2.      SAYMA TEKNİKLERİ

3.      OLASILIK KAVRAMI

4.      KOŞULLU OLASILIK, BAYES FORMÜLÜ

5.      OLASILIK FONKSİYONU,  BİRİKİMLİ DAĞILIM FONKSİYONU

6.      OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONU, BİRİKİMLİ DAĞILIM FONKSİYONU

7.      BEKLENEN DEĞER

8.      BERNOULLİ DENEMESİ, BİNOM DAĞILIMI

9.      POİSSON DAĞILIMI

10.  GEOMETRİK DAĞILIM

11.  HİPERGEOMETRİK DAĞILIM

12.  NORMAL DAĞILIM

13.  DÜZGÜN DAĞILIM, ÜSTEL DAĞILIM

14.  MOMENT ÇIKARAN FONKSİYON, OLASILIK ÇIKARAN FONKSİYON

15.  KARAKTERİSTİK FONKİSYON

16.  CHEBYSHEV EŞİTSİZLİĞİ VE UYGULAMALARI

17.  İKİ BOYUTLU RASTLANTI DEĞİŞKENLERİ

18.  KORELASYON KATSAYISI, REGRESYON

19.  RASTLANTI DEĞİŞKENİNİN FONKSİYONU

 

186 Sayfa

 

8 YTL

 

  

 
OLASILIK

 

BÖLÜM 1

SAYMA TEKNİKLERİ

1.1  ÇARPIM KURALI

1.2  PERMÜTASYON

1.3  TEKRARLI PERMÜTASYON

1.4  KOMBİNEZON

1.5  TEKRARLI KOMBİNEZON

1.6  BİNOM AÇILIMI

1.7  MULTİNOMİAL AÇILIM

1.8  AĞAÇ DİYAGRAMI

 

BÖLÜM 2

OLASILIK KAVRAMI

2.1 TEMEL KAVRAMLAR

2.2 OLAYLARIN SİGMA CEBİRİ

2.3 KOŞULLU OLASILIK

 

BÖLÜM 3

RASTLANTI DEĞİŞKENİ, OLASILIK FONKSİYONU

 

3.1  TEMEL TANIMLAR

3.2  BİRİKİMLİ DAĞILIM FONKSİYONU

3.3  BEKLENEN DEĞER

3.4  CHEBYSHEV EŞİTSİZLİĞİ

3.5  BÜYÜK SAYILAR YASASI

3.6  MOMENT ÇIKARAN FONKSİYON

3.7  Z DÖNÜŞÜMÜ, OLASILIK ÇIKARAN FONKSİYON

3.8  ÇOK BOYUTLU RASTLANTI DEĞİŞKENLERİ

3.9  KOŞULLU DAĞILIMLAR

3.10          KORELASYON, REGRESYON

 

 

BÖLÜM 4

KESİKLİ DAĞILIMLAR

 

4.1  KESİKLİ ÜNİFORM DAĞILIM

4.2  BERNOULLİ DENEMESİ

4.3  BERNOUULLİ DAĞILIMI

4.4  BİNOM DAĞILIMI

4.5  POİSSON DAĞILIMI

4.6  TRİNOMİAL DAĞILIM

4.7  HİPERGEOMETRİK DAĞILIM

4.8  GEOMETRİK DAĞILIM

4.9  BELLEKSİZ OLMA ÖZELLİĞİ

4.10          NEGATİF BİONM DAĞILIMI

 

BÖLÜM 5

SÜREKLİ DAĞILIMLAR

 

5.1  SÜREKLİ ÜNİFORM DAĞILIM

5.2  CAUCHY DAĞILIMI

5.3  NORMAL DAĞILIM

5.4  EKSPONANSİYEL DAĞILIM

5.5  GAMMA DAĞILIMI

5.6  POİSSON SÜRECİ,  POİSSON  DAĞILIMI, EKSPONANSİYEL DAĞILIM

5.7  WEİBULL DAĞILIMI

5.8  İKİ BOYUTLU NORMAL DAĞILIM

 

BÖLÜM 6

RASTLANTI DEĞİŞKENİNİN FONKSİYONU

 

6.1 TEK RASTLANTI DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

6.2 İKİ RASTLANTI DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

6.3 RASTLANTI DEĞİŞKENİNİN FONKSİYONU VE ÇIKARAN FONKSİYONLAR

 

BÖLÜM 7

KARAKTERİSTİK FONKSİYON

 

7.1 KARAKTERİSTİK FONKSİYONUN BAZI ÖZELLİKLERİ

7.2 BAZI RASTLANTI DEĞİŞKENLERİNİN KARAKTERİSTİK FONKSİYONLARININ BULUNMASI VE  ÖRGÜLENMESİ

7.3 TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLÜ

7.4 BÜYÜK SAYILARIN ZAYIF YASASI

7.5 MERKEZ LİMİT TEOREMİ

 

BÖLÜM 8

MARKOV ZİNCİRLERİ

 

8.1  MARKOV ÖZELLİĞİ

8.2  MARKOV ZİNCİRİ

8.3  KANONİK FORM

8.4  REGÜLER STOKASTİK MATRİS, REGÜLER MARKOV ZİNCİRİ

8.5  ERGODİK ZİNCİR

8.6  ORTALAMA İLK GEÇİŞ MATRİSİ

 

 

300 Sayfa

 

10 YTL

 

 

MATEMATİK İSTATİSTİK

 

 

BÖLÜM 1

KARAR FONKSİYONU, KAYIP FONKSİYONU, RİSK FONKSİYONU

 

BÖLÜM 2

ESTİMATÖRLERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BAZI YÖNTEMLER

 

     MAKSİMUM OLABİLİRLEK ESTİMATÖRÜ,

     BAYES ESTİMATÖRÜ

     MOMENTLER YÖNTEMİ

 

BÖLÜM 3

ESTİMATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

 

     TARAFSIZ (YANSIZ) ESTİMATÖR

     TUTARLI (YAKINSAK) ESTİMATÖR

     EN İYİ ESTİMATÖR

     ETKİN ESTİMATÖR

     FRECHET-RAO –CRAMER EŞİTSİZLİĞİ

     YETERLİ İSTATİSTİK

     RAO-BLACKWELL TEOREMİ

     FISHER-NEYMAN KRİTERİ

     FISHER BİLGİ MİKTARI

 

BÖLÜM 4

HİPOTEZ TESTİ

 

    SIFIR HİPOTEZ, ALTERNATİF HİPOTEZ

    BİRİNCİ TİP HATA, İKİNCİ TİP HATA,  GÜVEN SEVİYESİ

    TEST İSTATİSTİĞİ

    EN İYİ KRİTİK BÖLGE

    NEYMAN-PEARSON LEMMASI

    SIRAYLA TEST ETME

    SIRAYLA TEST ETMEK İÇİN OLASILIK  ORAN KRİTERİ

    ÇOK KATLI KARAR PROBLEMLERİ

    ORTALAMA ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ

    GÜÇ FONKSİYONU

    BAYES STRATEJİSİ

   

BÖLÜM 5

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER

 

    MEDYAN TESTİ

    WILCOXON TESTİ

    MANN-WHITNEY-TESTİ

    KOŞUM TESTİ

    İŞARET TESTİ

    WILCOXON İŞARETLİ RANK TESTİ

    SIRA TOPLAM TESTİ

 

  

BÖLÜM 6

SIRA İSTATİSTİĞİ

 

BÖLÜM 7

TASNİF EDİLMİŞ VERİLERİN ANALİZİ VE UYGUNLUK TESTİ

 

    YATES DÜZELTMESİ

    Kİ-KARE VE STANDART NORMAL RASTLANTI DEĞİŞKENİ ARASINDA BİR İLİŞKİ

    KONTENJAN TABLOLARI

    KONTENJAN KATSAYISI

    VARİYANS ANALİZİ

 

BÖLÜM 8

T DAĞILIMI – T TESTİ

 

    İKİ TOPLULUĞA AİT ÖRNEK ORTALAMALARININ KIYASLANMASI

    ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞININ BULUNMASI

    BİNOM DAĞILIMININ  p  PARAMETRESİ   İÇİN  ĞÜVEN ARALIĞININ BULUNMASI

   

BÖLÜM 9

F-TESTİ

 

    F DAĞILIMI TABLOLARININ  KULLANILMASINDA İZLENECEK YOL

    VARİYANSLARIN  EŞİTLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

    VARİYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI

    F DAĞILIMI İLE t  DAĞILIMI ARASINDA BİR KÖPRÜ

    F DAĞILIMI İLE BİNOM DAĞILIMI ARASINDA BİR KÖPRÜ

    KUADRATİK FORM

    ORTALAMALARIN EŞİTLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

 

 

BÖLÜM 10

KORELASYON TEORİSİ

 

    EN KÜÇÜK KARELER DOĞRUSU

    EN KÜÇÜK KARELER PARABOLÜ

    TAHMİNİN STANDART HATASI

    TOPLAM DEĞİŞİM, AÇIKLANMIŞ VE AÇIKLANMAMIMŞ DEĞİŞİM,

    KORELASYON KATSAYISI

    TASNİF EDİLMİŞ VERİLER

    SIRA KORELASYON KATSAYISI

    ÇOK KATLI LİNEER REGRESYON

 

 

229 Sayfa

 

10 YTL

 

 

 

LİNEER PROGRAMLAMA

 

BÖLÜM 1

LİNEER PROGRAMLAMA

 

1.1  GERİŞ

1.2  UYGULAMA ALANINDAN BAZI ÖRNEKLER

1.3  TEORİK ALTYAPI

1.4  NOTASYON

1.5  İKİ BOYUTLU LİNEER PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN GRAFİK ÇÖZÜMÜ

 

BÖLÜM 2

SİMPLEKS YÖNTEM

 

2.1 TEMEL TEOREMLER

2.2 KÖŞE NOKTASI ÇÖZÜMÜ ÜRETİLMESİ

2.3 SİMPLEKS YÖNTEM

2.4 PARAMETRİK LİNEER PROGRAMLAMA

2.5 DUYARLIK ANALİZİ

2.6 KISITLI DEĞİŞKENLER

 

BÖLÜM 3

DUALİTE

 

3.1 PRİMAL PROBLEM-DUAL PROBLEM İLİŞKİSİ

3.2 DUALİTE TEOREMİ

 

BÖLÜM 4

TAŞIMA PROBLEMİ

 

4.1  KUZEY-BATI KÖŞESİ YÖNTEMİ

4.2  ÇARPANLAR (BASİTLEŞTİRİLMİŞ DAĞITIM) YÖNTEMİ

4.3  VOGEL YÖNTEMİ

4.4  İŞ ATAMA PROBLEMİ

 

BÖLÜM 5

OYUN TEORİSİ

 

5.1 SIFIR TOPLAMLI OYUNLAR

5.2 KARMA STRATEJİLİ OYUNLAR

5.3 GRAFİK ÇÖZÜMLEME

 

108 SAYFA

 

FİYATI  :   8 YTL

 

Beş adet ve daha fazla siparişlerde %20 indirim uygulanır.